Premi Especial de poesia Fundació Jesús Serra


  • La Fundació Jesús Serra institueix aquest premi de caràcter anual a fi d’homenatjar a un poeta que mereixi aquest reconeixement per la qualitat excel·lent del conjunt de la seva obra en llengua castellana o catalana.
  • La dotació pel 2020 ascendeix a 5.000 euros.
  • El premi se sotmetrà a la legislació tributària vigent.
  • La proposta de candidatures la podrà fer qualsevol membre del jurat, amb data límit el 28 de febrer de 2020.
  • El premi s’atorgarà per unanimitat entre els candidats proposats o per majoria simple si no s’arribés a acord. No podrà quedar desert.