Bases


XII Concurs de Poesia
Fundació Jesús Serra


Es premiarà el millor poema escrit en cadascun dels dos idiomes i en cadascuna de les següents categories:

Categoriaa A:

a partir de 18 anys (inclosos).

Premis:

Català: 2.500€
Castellà: 2.500€

Categoria B:

de 14 a 17 anys (els dos inclosos).

Premis:

Català: 1.500€
Castellà: 1.500€

Categoria C:

de 10 a 13 anys (els dos inclosos).

Premis:

Catalán: 800€
Castellano: 800€

 


 

Hi podran participar totes les persones que presentin obres en llengua castellana o catalana, originals i inèdites, no publicades en cap tipus de format (inclòs Internet) ni total ni parcialment, no premiades o pendents de veredicte en altres concursos, o a l’espera de esposta en un procés editorial.

 


  • La inscripció, que es realitzarà a través de la web www.poesiafjs.com, ha de contenir les dades personals i de l’obra. L’original s’adjuntarà en un document Word, PDF o TXT.
  • El tema dels poemes serà lliure. Les obres hauran de tenir una extensió màxima de 60 versos.
  • El termini d’admissió d’originals serà del 2 de gener de 2019 fins el 30 d´abril de 2019 a les 23:59 h (UTC/GMT +1), o quan s’arribi, en total, als 1.000 poemes presentats.
  • La decisió del jurat serà inapel·lable i es farà pública després de la deliberació. El jurat està format per 5 membres. Tots ells mantenen una vinculació amb el món de les lletres.
  • El lliurament serà a Barcelona el mes de juny de 2019.
  • Més informació i contacte a  www.poesiafjs.com i a www.fundacionjesusserra.org
  •